Ukrayna Vize islemleri

22 Aralık 2011 tarihinde Ukrayna Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullara Dair Anlaşma, 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İşbu Anlaşmaya göre, Ukrayna ve Türkiye vatandaşları, söz konusu ülkelerde 30 güne kadar vizesiz kalabilirler. Bununla beraber, iki ülkenin vatandaşlarının ülkede toplam olarak kalma süresi 180 gün boyunca 90 günlük süreyi aşmamalıdır.

Ukrayna Devlet Başkanı Ekselansları Viktor Yanukovıç’ın, № 665/2013 sayılı ve 3 Aralık 2013 tarihli ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimi’ hakkındaki Kararnamesi doğrultusunda, 4 Aralık 2013 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Ukrayna topraklarında vizesiz kalma süresi 30 günden 60 güne kadar çıkarılmıştı.

Böylelikle, T.C. vatandaşları Ukrayna topraklarına giriş yapıp orada vizesiz olarak 60 gün kalabilmekte, onların Ukrayna’da vizesiz toplam bulunma süresi 180 gün içerisinde 90 günü aşmamalıdır.

Ukrayna Devlet Sınırları Kanunu gereğince, Ukrayna’ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının, sınır kapısı noktasında iken seyahatlerinin amaçlarını destekleyecek olan belgeleri ibraz etmeleri gerekebilir. Söz konusu belgeler aşağıdaki gibidir:

1. Dönüş uçak bileti;

2. Otel rezervasyonu;

3. Üzerinde adresi ve telefon numarası yazılmış, bu kişiyi davet eden Ukrayna vatandaşının pasaport fotokopisi.

Bu belgelerin yanısıra, seyahatleri boyunca maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli para miktarının olması gerekmektedir (günde en az 50 dolar).

Aynı zamanda, Ukrayna veya Türkiye Cumhuriyeti topraklarına iş ya da eğitim amaçlı veya yakınları, akrabalarına kavuşmak maksadı ile giriş yapan vatandaşların, yürürlükteki ilgili Ukrayna Mevzuatı gereğince vize almaları gerekli olduğunu bildiririz.

Yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan şahıslar, planlanan yurt dışı gezisinden 3 ay önce kısa süreli vize için başvuru kayıtlarını Konsolosluk Şubesi’ne teslim etmek zorundalar.

Vize işlemleri 15 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Fakat gerektiğinde bu süre 30 iş gününe çıkartılabilir.

Vizeleri daha çabuk almak isteyenler, EXTRA ÜCRETİni ödeyip (extra ücreti normalde uygulanan ücretin iki mislini oluşturmaktadır) ancak teknik imkanların bulunulması durumunda 3 çalışma günü içerisinde vize alabilirler.

GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:

•Vize formu;

•Geçerli pasaport (onun Ukrayna’dan ilan edilmiş çıkış tarihinden sonra daha en az 3 ay içerisinde geçerli olup en az iki boş sayfayı içerip ve en fazla 10 sene evvel ilgili makamlarca verilmesi gerekmektedir);

•3 x 4 ebatındaki 2 fotoğraf;

•Ukrayna’ya ziyaret amacına bağlı olarak aşağıda sıralanmış diğer belgeler.

Konsolosluk Şubesince reşit olmayan çocuklara vize verilmesi taleplerinin değerlendirildiğinde annesi babasından birinin rızası ile bu tür şahısların bağımsız olarak veya annesinin yada babasının veya resmi bir temsilcinin eşliğinde yurt dışına çıkabilmeleri için diğer gerekli evrakların bulunup bulunmadığının ek olarak kontrolü yapılmaktadır.

VİZE ÜCRETLERİ:

Tek girişli vize – 100$;

Çift girişli vize – 150 $;

Çok girişli vize – 230 ABD Dolarıdır.

BANKA BILGILERI:

Türkiye Garanti Bankası

Ankara (Hoşdere Cad., No 216/2)

Çankaya Şubesi 181

Hesap No 9087478

ÖĞRENCILERİN DİKKATİNE!

Öğrenci vizesini almak isteyen Türk vatandaşlarının, Konsolosluk şubemize şu evreklerı ibraz etmeleri gerekmektedir:

1. Üniversite’den alınmış davetiyenin aslı ve fotokopisi;

2. Lise diploması ve transkriptinin aslı ve fotokopisi;

3. AİDS testinin aslı ve fotokopisi;

4. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporunun (heyet raporu) aslı ve fotokopisi. Söz konusu raporun, Ukrayna’ya giriş tarihinden en geç 2 ay önce alınmış olması gerekmektedir.

5. Sağlık seyahat sigortası;

6. Doğum Kayıt Örneği’nin (Formul A) aslı ve fotokopisi;

7. 3.5X4.5 sm boyutunda 2 fotograf

8. Bir yıllık açık dönüş tarihli uçak bileti.

2, 3, 4, 6 maddelerinde belirtilen evrakların aslıların önce APOSTİLLE tasdik şerhi ile tasdik edilmiş olması, sonra Ukrayna Diline çevrilmiş olması gerekmektedir. Çeviri, noter tasdikli olmalı.

Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen öğrencilerin, yukarıda belirtilmiş evrakların dışında, diğer gerekli evrakları da ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Acil vize işlemleri veya onların mesai dışında yapılması için konsolosluk ücretinin iki katı tahsil edilmektedir.

Vize işlemleri şu kategorilerdeki insanlara ücretsiz olarak yapılmaktadır:

1) 6 yaşından küçük çocuklar;

2) Yurt dışında yaşayan Ukraynalılar;

3) Ukrayna’ya iş gereğince giriş yapan diplomatik ya da hizmet pasaportu sahip olan vatandaşlar;

4) Yabancı ülkelerin Ukrayna’daki diplomatik misyonlarında ve konsolosluk şubelerinde görevli kişiler ve onların ailelerinin mensupları;

5) Uluslararası kuruluşların çalışanları ve Ukrayna’daki temsilciliklerinde görevli kişiler ile aile fertleri;

6) Ukrayna’da ofisleri bulunan ve kurucu evrakları yahut Ulusalararası anlaşmalar gereğince diplomatik ayrıcalıkların yanısıra dokunulmazlıklardan faydalanan yabancı ülkelerin uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilciliklerinde görevli yetkililer ve aile mensupları;

7) Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Bakanlar Kurulu ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı bir talebi üzerine yabancı ülkelerin resmi heyet başkanları ile üyeleri ve onlara eşlik eden kişiler;

8) Ukrayna fahri konsolosu olarak görevde bulunan kişiler;

9) Ukrayna’ya insani yardımda bulunmak veya hayırseverlik işlerini yürütmek üzere giriş yapan kişiler;

10) Ukrayna’ya uluslararası teknik yardım projelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak üzere giriş yapan kişiler;

11) Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’ndan gelen başvuru üzerine Ukrayna’ya olağanüstü durumlar ve felaketler sonrasında sonuçların yok edilmesi maksadıyla giriş yapan acil durum görevlileri;

12) Ukrayna’da mülteci statüsü verilen kişilerin aile fertleri;

13) İlgili Bakanlığın veya diğer merkezi yürütme makamlarının daveti üzerine Ukrayna’ya iş gereği giriş yapan askeri birim ve kuruluşların tmsilcileri;

Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’ne vize talebinde ilk defa bulunan kişilerin başvuru kayıtları değerlendirilirken, söz konusu yabancı vatandaş yahut vatandaşlığı olmayan bir kişi ile Konsolosluk Şubesi’ndeki görevli diplomat tarafından bir mülakat yapılır.

Söz konusu mülakat aşağıdaki durumlarda yapılabilir:

•Yabancı uyruklu vatandaş ya da vatandaşlığı olmayan kişinin pasaport belgesinde geçerli veya son 12 aylık dönemde kullanılmış olan Schengen bölgesi, İngiltere, Kuzey İrlanda, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda vizesinin bulunması ve söz konusu şahsın yukarıda belirtilmiş ülkelerde daima ikamet etmesi halinde;

•Yabancı uyruklu vatandaş ya da vatandaşlığı olmayan kişinin, Ukrayna’da faaliyet gösteren herhangi bir bakanlık, diğer merkezi yürütme organı, devlet kurum veya kuruluşundan gelen davet mektubu yada yabancı ülkelerin veya uluslararası kuruluşların yetkililerinin bulundukları başvurusu üzerine Ukrayna’ya giriş yapmayı planlaması durumunda.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Öğrenci vizesini almak isteyen Türk vatandaşlarının, Konsolosluk şubemize şu evreklerı ibraz etmeleri gerekmektedir:

1. Üniversite’den alınmış davetiyenin aslı ve fotokopisi;

2. Lise diploması ve transkriptinin aslı ve fotokopisi;

3. AİDS testinin aslı ve fotokopisi;

4. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış sağlık raporunun aslı ve fotokopisi. Söz konusu raporun, Ukrayna’ya giriş tarihinden en geç 2 ay önce alınmış olması gerekmektedir.

5. Sağlık seyahat sigortası;

6. Doğum Kayıt Örneği’nin (Formul A) aslı ve fotokopisi;

7. 3.5X4.5 sm boyutunda 2 fotograf

8. Bir yıllık açık dönüş tarihli uçak bileti.

2, 4, 6 maddelerinde belirtilen evrakların aslıların önce APOSTİLLE tasdik şerhi ile tasdik edilmiş olması, sonra Ukrayna Diline çevrilmiş olması gerekmektedir. Çeviri, noter tasdikli olmalı.

Yüksekl Lisans ve Doktora yapmak isteyen öğrencilerin, yukarıda belirtilmiş evrakların dışında, diğer gerekli evrakları ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vize tipleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştı

1) Tranzit vizesi (‘B’ Tipi)

Uluslararası yük ve yolcu taşımaçılığıyapılırken Ukrayna topraklarından transit geçişinin yapılması durumunda yabancı uyruklu vatandaşlara ve vatandaşlığı olmayan şahıslara verilmektedir..

Ukrayna üzerinden diğer ülkelere yolculuk yapacak şoförler için tranzit vizesi tek giriş, çıft giriş –çıkışlı ve çok girişli olarak verilebilir. Fakat transit vizesiyle Ukrayna topraklarında bulunma süresi 5 günü aşmamalıdır.

Bu tip vizeyi alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:

•Uluslararası yük ve yolcu taşımaçılığını yapan fimadan lisans belgeleri ve başvuru dilekçesi.

•Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

•Ukrayna topraklarından geçişin tranzit olarak yapılacağını kanıtlayan bir seyahat belgesi (gerktiği taktirde üçüncü devlete vize; seyahat belgesi v.s.)

• Yük ve yolcu taşımaçılığının tranzit olarak yapıldığını kanıtlayan belge

•Devletin ilgili yetkili makamlarınca verilen uluslararası taşımacılık lisansı.

2) Kısa süreli vize (‘C’ tipi)

Söz konusu vize tipi yabancı uyruklu vatandaşlara ve vatandaşlığı olmayan kişilere Ukrayna’daki kalma süresinin 180 gün içinde azami 90 gün olması durumunda verilmektedir.

İşbu vize, 6 aylık dönem için veya evraklarda yer alan ve bu tür vizenin verilmesi için temel oluşturan evraklarda belirtilmiş olan belirli bir süre için (ancak 5 yıllık süreci aşmamak kaydıyla) tek giriş, çıft giriş –çıkışlı ve çok girişli olarak verilebilir.

Geçerlilik süresinin 1 yılı aşacağı çok girişli kısa süreli vizeler, yabancı uyruklu vatandaş veya vatandaşlığı olmayan bir kişinin son 2 senelik dönem içerisinde Ukrayna yasalarını ihlal etmeden 1 yıllık çok girişli vizeden yararlandığı ve bu tür vize başvurusunun yapılması için temel oluşturulduğu takdirde verilebilir.

Kısa süreli vizenin alınabilmesi aşağıdaki evraklardan birinin Konsolosluk Şubesi’ne ibraz edilmesi durumunda mümkün olabilir:

•Devlet Göç Dairesi’nin ilgili departmanı veya yetkili bölgesel makam tarafından verilmiş ve özel ya da tüzel kişi için belirlenen koşullara uygun olacak şekilde düzenlenmiş bir davet mektubu (Avustralya, Arnavutluk Cumhuruyeti, Yeni Zelanda,Guatemala, Malezya, Birleşik Meksika Devletleri, Panama, Singapur, Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyetli gibi ülkelerin vatandaşlarına söz konusu kısa süreli vize, davetiyesiz olarak verilir);

•Bakanlık veya diğer ilgili merkezi yürütme makamları, devlet kurum veya kuruluşları, ya da igili şirket tarafından verilen bir davet yazısı;

•Ukrayna vatandaşı, yabancı uyruklu vatandaş veya (Ukrayna’da geçici ya da daimi oturma izni, evlilik belgesi veya doğum belgesi bulunan) vatandaşlığı olmayan bir şahıs ile akrabalık bağlarının bulunduğunu kanıtlayan bir doküman;

•Yurt dışında yaşayan Ukraynalının kimlik belgesi ya da onun kişisel dilekçesi;

•Ukrayna seyahatinin turistik bir amaçla gerçekleştirileceğini kanıtlayan belge (turistik seyahat belgesi veya bir turizm acentası ile turistik hizmetlerden yararlanılması amacıyla imzalanan bir sözleşme);

•Ukrayna’daki herhangi bir sağlık kurumu tarafından düzenlenen bir davetiye;

•Ukrayna’ya giriş yapmak isteyen kişinin ortak şirketin kurucularından biri yahut bir şirketin (dernek, organizasyon) temsilcisi olduğunu ve daha önce imzalanmış ikili sözleşmelerin uygulanması sürecini yakından takip etmek üzere Ukrayna’ya gitmek niyetinde olduğunu kanıtlayan bir belge;

•Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun bünyesinde faaliyet gösteren İnsani Yardım Komisyonu tarafından verilen ve ilgili yabancı uyruklu bir vatandaşın veya vatandaşlığı olmayan bir şahsın, insani yardımda bulunmak ya da hayırseverlik işlerini yürütmek üzere Ukrayna’ya giriş yapacağını doğrulayan bir teyit mektubu;

•Ukrayna’ya diyanet işleri gereği kısa süreli bir ziyarette bulunmak isteyen kişilerin, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın tescil kayıtlarında yel alan bir din işleri organizasyonunca hazırlanan davet mektubunu teslim etmeleri gerekmektedir;

•Ukrayna’ya görevi gereğince kısa süreli bir ziyaret yapmak isteyen yabancı basın mensubu veya herhangi bir yabancı kitle iletişim aracının temsilcisi için müdürü tarafından verilen resmi bir yazı;

•Yabancı ülkelerin ilgili devlet organları veya uluslararası kuruluşların hazırladıkları resmi bir yazı;

Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi yetkilileri, ihtiyaç duyulduğu zaman, vize talebinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşı veya vatandaşlığı olmayan kişiyi Ukrayna’ya gidiş amacını netleştirecek ek evrakların elde edilebilmesi ve ek bir görüşmenin yapılması için Konsolosluk Şubesi’ne çağırabilirler.

Vize anketinde yabancı uyruklu vatandaş veya vatandaşlığı olmayan bir kişinin Ukrayna’ya giriş yapabileceği ve topraklarında kalabileceği süre belirtilir. Yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan kişilerin Ukrayna’da tranzit veya kısa süreli vizeyle azami kalma süresi, ilk girişin yapıldığı tarihten itibaren 180 gün içerisinde 90 günü aşmamalıdır.

3) Uzun süreli vize (‘D’ tipi)

Uzun süreli vizeler, 90 günü aşacak süre içerisinde topraklarında bulunma veya oturma hakkı tanıyan evrakların düzenlenmesi için Ukrayna’ya giriş yapmak amacıyla yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan şahıslara verilir.

Uzun süreli vize, 45 günlük tek girişli olarak verilir.

Bu vize tipinin alınabilmesi için, aşağıdaki belgelerden birinin Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’ne teslim edilmesi gerekmektedir:

•Devlet İstihdam Kurumu tarafından verilen yabancı uyrukru vatandaş veya vatandaşlığı olmayan kişinin istihdam edilmesini öngören izin belgesinin Noterlikte öngörülen şekilde tasdik edilmiş bir kopyasıdır;

•Devlet Göç Dairesi’nin ilgili mercisi veya bölgesel devlet idari organı tarafından düzenlenmiş göç izni kararının kopyasıdır;

•Ukrayna’da mülteci statüsü verilen kişinin aile fertlerine vize verilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın izin belgesidir;

•Eğitim amaçlı davetiyenin aslı;

•Uluslararası teknik yardım projesinde yer alan devlet kurumu veya kuruluşunun davet yazısı;

•Dini bir kuruluşta çalışmaları yürütmek amacıyla verilen ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanan bir dini organizasyonun davet yazısı;

•Öngörülen şekilde kayıtlı yabancı devletin sivil toplum örgütünün şubesi, temsilciliği veya diğer yapısal organı tarafından verilen davetiye;

•Öngörülen şekilde kayıtlı ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı yabancı kuruluşun temsilciliğinin davet yazısı;

•Öngörülen şekilde kayıtlı ve Merkez Bankası tarafından onaylı yabancı bankanın şubesi veya temsilciliğinin davet yazısı;

•Yabancı muhabirin veya yabancı kitle iletişim aracının temsilcisi ile aile mensuplarının pasaport belgesinin Ukrayna’da kayıtlı olduğuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın onayı;

•Yabancı ülkelerin diplomatik misyonları, konsolosluk şubeleri ve uluslararası kuruluşlar ile temsilciliklerinde görevli, Ukrayna’ya görevini yürütmek üzere uzun süreli ikamet için giriş yapan yetkililer ile aile fertlerine vize verilmesine ilişkin yabancı devlet organlarından veya uluslararası kuruluşlardan resmi başvuru yazısı.

•Ukrayna vatandaşıyla evli olduğuna dair belge (Ukrayna vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan  bir kişi arasında yapılan evliliğin geçerliliği, ‘Uluslararası Özel Hukuk’ hakkındaki Ukrayna Kanunu belirtmektedir (2709-15);

•Ukrayna’da süresiz veya geçici ikamet tezkeresinin sahibi olan yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan kişilerin ailesinin mensubu olduğuna dair belgeler (yabancı ülke tarafından verilmiş tüm belgeler, yasallaştırılmalı, Ukrayna Diline çevrilmelidir), söz konusu ikamet tezkeresinin fotokopisi ve gelen misafirleri geçindirecek kadar yeterli maddi imkanlarının olduğuna dair belgeler.

Bulunulan vize talebine ret cevabının alındığında, vize ücreti, vize başvuru formu ile Konsolosluk Şubesi’ne vize işlemlerinin yapılması için sunulan belgeler iade edilmez.

Yabancı uyruklu Vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısların, vize işlemlerinin yapılamayacağına ilişkin ret cevabının gelmesi durumunda bunun sebebi konusunda öngörüldüğü şekilde yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur. Aynı zamanda ret cevabı alan vatandaşlar, bu konu ile ilgili şahsi düşüncelerini içeren temyiz mektubu hazırlayıp vize talebinin görüşüldüğü yetkili organın başkanına müracaat edebilir ve vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunabilirler. Söz konusu temyiz mektubu, ret cevabı geldikten sonra iki aylık zaman dilimi içerisinde verilebilir.

Vize işlemleri konusunda ret cevabı alan yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahıslara, bu tür karara itiraz etmek için mahkemeye Kanun’un öngördüğü şekilde başvurmaları hakkı verilmiştir.

UKRAYNA’DA İKAMET İZNİ

Resmi olarak Ukrayna vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşları, nikah işleminden 2 yıl sonra Oturma İzni almak için müracaatta bulunabilirler. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

1.Ukrayna’ya özel ziyaret amaçlı kısa süreli vizeyi alarak giriş yapmak;

2.Eşinin ikametgahına kayıt (registration) yaptırmak;

3.Ukrayna vatandaşı eşinin ikamet ettiği bölgenin (oblast) Ukrayna Vatandaşlık, Göçmenlik, Özel Kişiler Kayıt Şubesine başvurarak Göçmenlik İzin Belgesi (Dozvil na immigratsiyu) almak. İzin Belgesini almak için aşağıdaki belgeleri vermeniz gerekmektedir:

•Dilekçe

•Pasaport fotokopisi

•3,5 х 4,5 cm büyüklüğünde 3 adet vesikalık resim;

•Ukrayna vatandaşı eşinin ikametgahına yapılan kayıt belgesi.

•T.C. vatandaşının Türkiye’den alınan ikametgah senedi. Bu belgeye kaymakamlıkta veya valilikte “Apostille” tasdik şerhi yapılacak, yeminli tercüme bürosunda Ukrayna diline tercüme edilerek, noter tasdiki ve tekrar “Apostille” tasdik şerhi yapılacaktır;

•Evlilik Cüzdanı fotokopisi. Evlilik Cüzdanı Türkiye Cumhuriyetinde verildi ise, Cüzdanın fotokopisine “Apostille” tasdik şerhi yapılacak, yeminli tercüme bürosunda ukrayna diline tercüme edilerek, noter tasdiki ve tekrar “Apostille” tasdik şerhi yapılacaktır;

•Yabancı ülke vatandaşı, bulaşıcı hastalıkları taşımadığına, alkol, toksik ve uyuşturucu gibi maddelerin bağımlısı olmadığına dair hastahane raporu. Bu rapor Türkiye’deki hastahaneden alındı ise, “Apostille” tasdik şerhi yapılacak, yeminli tercüme bürosunda ukrayna diline tercüme edilerek, noter tasdiki ve tekrar “Apostille” tasdik şerhi yapılacaktır;

•Sabıka kaydı. Bu belgeye de “Apostille” tasdik şerhi yapılacak ve Ukraynaca’ya tercüme edilecek (not: Ukraynaca tercümesi Türkiye’de yapılırsa tercüme kısmına yine noter tasdiği ve Apostil konulacak; Ukrayna’da yapılırsa tercümenin sadece bir Ukrayna noteri tarafından tasdik edilmesi yeterlidir).

Bu belgeler, içişleri organları tarafından incelenerek, Ukrayna’ya Göçmenlik İzni verilişi ile ilgili karar verilecektir. Verildiği taktirde yabancı ülke vatandaşına Göçmenlik İzin Belgesi verilmektedir.

1.Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu’ndan veya Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nden oturma amaçlı uzun süreli vize alınacak (bunun için Göçmenlik İzin Belgesinin aslını ibraz etmek gerekmektedir).

2.Bu vizeyle Ukrayna’ya giriş yapıldıktan sonra, 5 iş günü içerisinde, Ukrayna vatandaşı eşinin ikamet ettiği bölgenin, (oblast) Ukrayna Vatandaşlık, Göçmenlik, Özel Kişiler Kayıt Şubesine başvurarak ve aşağıdaki belgeleri ibraz ederek Oturma İzin Belgesinin alınması gerekmektedir:

•Dilekçe Formu;

•Uzun süreli vize bulunan sayfası dahil olmak üzere Pasaport fotokopisi;

•Göçmenlik İzin Belgesi fotokopisi;

•Harç tutarının yatırıldığına dair makbuz.

Oturma İzin Belgesi başvurudan bir hafta sonra verilmektedir. Ayrıca yabancı ülke vatandaşının pasaportuna “Bu şahsa Ukrayna’da Oturma İzni verilmiştir” yazılı kaşe vurulmaktadır. Ukrayna’ya giriş ve çıkışlarında Oturma İzin Belgesi ve pasaporttaki bu kaşe ibraz edilecektir. Ukrayna’da Oturma İzni alan yabancı vatandaşlarının Ukrayna’ya ayrıca vize almaları gerekmemektedir.